Aktivizam mladih Obrazovanje

Simulacija suđenja iz oblasti zločina iz mržnje za mlade pravnike

U sklopu šestomesečnog projekta „Simulacija suđenja iz oblasti zločina iz mržnje za mlade pravnike jugozapadne Srbije“ koji OCD „Monitor“ iz Novog Pazara, realizuje uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, u Vrnjačkoj Banji je u periodu od 22 do 24. novembra, realizovan specijalizovani seminar za polaznike ovog programa.
Na seminaru su polaznici imali prilike da se od strane predavača iz redova praktičara i teoretičara upoznaju sa samim pojmom i međunarodno-pranvim okvirmima tzv. instituta zločina iz mržnje. Zatim na seminaru su upoznati sa materijalno pravnim i procesno pravnim odredbama nacionalnog zakonodavstva, koji se odnose na primenu tzv. instituta zločina iz mržnje. Posebna pažnja na seminaru posvećena je distinkciji zločina iz mržnje, govora mržnje i diskriminacije. Pored toga polaznici seminara su upoznati sa ulogom procesnih subjekata u krivičnim postupcima, sa posebnim fokusom na slučajeve sa elementima tzv. zločina iz mržnje.
Seminar je pohađalo 25 mladih pravnika (studenata prava, diplomiranih pravnika i pripravnika iz suda, tužilaštva i advokature) sa prostora jugozapadne Srbije, koji će u narednom periodu stečena znanja sa ovog seminara upotrebiti za simulaciju suđenja 5 različitih slučajeva zločina iz mržnje, uz pomoć svojih mentora iz redova profesora prava, tužilaštva, suda i advokature.

Redakcija

Dodaj komentar

Kliknite ovde da biste postavili komentar