O nama

Logo render
Logo render

Kula Magazina je nastao kao deo projekta “Pismenost za 21. vek” koji je finaisirala Evropska omladinska fondacija Saveta Evrope, a koji je bio realizovan u periodu od maja do jula 2016.godine.

Tokom realizacije pomenutog projekta, u kome je jedan od ciljeva bio da se mladi animiraju i postanu stvaraoci medijskih sadržaja, došli smo do zaključka da je ovakav način informisanja mladih vrlo delotvoran i da na teritoriji Novog Pazara i Sandžaka postoji interesovanje mladih da učestvuju u stvaranju jendog ovakvog magazina.

Kako je statutom Udruženja građana „Forum za kreativno delovanje“ – FOKRED, informisanje mladih predviđeno kao jedan od programskih ciljeva, verujemo da će postojanje janvog glasila koje uređuju mladi po svom nahođenju i u skladu sa ssvojim interesovanjima umnogome doprineti ostvarivanju pomenutog cilja organizacije.

Vizija Kula magazina je društvo informisanih i kvalitetno obrazovanih mladih ljudi koji aktivno učestvuju i kvalitetno doprinose boljitku zajednice u kojoj žive.

Misija Kula magazina je da omogući društvenu plaformu na kojoj će mladi ljudi razmenjivati mišljenja i slobodno izražavati svoje stavove sa ciljem afirmisanja pozitivnih društvenih vrednosti.

Odlukom o osnivanju medija, od strane UG „Forum za kreativno delovanje“ – FOKRED, i upisom u registar medija pod registarskim brojem IN000433  kod Agencije za privredne registre Republike Srbije, Kula magazin postaje medij i u pravno formalnom smislu, čime želimo da stvorimo institucionalni temelj za opstanak i rad ka ostvarivanju vizije.

Na kraju, Kula magazin je naš mali doprinos stvaranju slobodnog, otvorenog i pravednog društva koje mi mladi ljudi današnjice moramo da ostavimo mladim ljudima sutrašnjice. Kako verujemo da je da su istina i sloboda stubovi našeg društva istrajaćemo u tome da nam istina bude vodilja u daljem radu.

Udruženje građana „Forum za kreativno delovanje“ FOKRED – Novi Pazar